Bộ đôi họa sĩ manga Peach-Pit đã kết thúc manga Zombie-Loan trong chủ đề tháng 3 của tạp chí G Fantasy vào ngày 18 tháng 2

Câu chuyện xoay quanh ba học sinh phổ thông gồm 2 trai 1 gái có khả năng đặc biệt. Họ săn zombie cho văn phòng “Zombie Loan.”

Click để đọc thêm …