Light novel Haruhi đã tạo cảm hứng cho 2 season anime, 1 movie, cùng một số phóng tác manga…

The Sneaker cho biết 2 volume Suzumiya Haruhi no Kyōgaku sẽ được phát hành vào ngày 25/5/2011. 2 volume này sẽ ra mắt cùng lúc tại Nhật Bản và trên “thế giới.” (13 quốc gia)

Click để đọc thêm…