Tiếp nối thành công lớn của hội chợ đầu tiên vào năm 2012, Hội chợ Manga Anime Quốc tế Kyoto, hay ngắn gọn là “Kyomafu”, đã được tái tổ chức tại Bảo tàng Kyoto-shi Kangyo (Miyakomesse) vào ngày 6/8 (ngày làm việc dành cho những người triển lãm/nhân viên) và hai ngày 7, 8 (ngày mở cửa cho công chúng).

Click để đọc thêm…