Bán được 1.1 triệu BD/DVDs trong tình hình kinh tế ảm đạm, hơn 1,050 các sản phẩm có liên quan khác được sản xuất

Trang tin tức Narinari.com đã đưa ra báo cáo về “Tìm hiểu K-ON! Một hiện tượng”. Bản báo cáo tiết lộ rằng những hàng hoá có liên quan đến manga và anime franchise thuộc thể loại slice-of-life này đã vượt qua mức 15 tỷ yen trong doanh thu bán hàng

Click để đọc thêm…