“Tôi không nghĩ nó lại thành ra thế này… Tôi thật không thể hiểu nổi cái nước đó nữa”
“Mình thì hết la ó rồi lại chế giễu còn họ thì đáp lại bằng một nhân vật moe”

Các otaku Nhật đã đáp trả lời tuyên truyền phía Trung Quốc bằng cách biến thuật ngữ dùng để lăng mạ người Nhật thành một nhân vật moe .Không có gì mà người Nhật không thể biến thành moe.

Click để xem thêm