Manga gốc phát hành vào 2012 và kết thúc vào tháng 06 năm nay; Yen Press đã xuất bản manga nay tại Bắc Mỹ