Ngày đẹp trời bạn vừa đang thiu thiu ngủ, vừa đang nghe ông thầy “hói đầu” giảng bài, bỗng bạn phát hiện 1 con zombie xuất hiện trong trường.

30 phút sau đứng xung quanh bạn là một bầy zombie. Bạn sẽ làm gì ?

  • Nhoẻn miệng cười
  • Nói “helllo”
  • Làm 1 hành động thân thiện

click để xem thêm