Giả sử một ngày bạn có năng lực cũng như hiểu biết về Alchemy, lúc đó bạn sẽ làm gì? Take over the world hay chế ra thuốc trường sinh…? Tất cả ý tưởng là ở bạn, vậy sao 0 tham gia thảo luận cùng chúng tớ nhỉ …

Click để đọc thêm…