Manga tập hợp những mẫu chuyện về đồ ăn đã ra mắt vào hôm thứ năm.