Một nhân viên cư trú tại TP Sakai vừa bị phạt 500,000 yên do sử dụng phần mềm chia sẻ trực tuyến Share để upload manga Detective Conan, cùng với nhiều tài nguyên khác mà chưa qua đăng ký bản quyền.

Cảnh sát đã từng bắt người này cùng với 17 người khác trong đợt truy quét trên 50 khu vực thuộc 23 tỉnh

Click để đọc thêm…