Cảnh sát quận Gifu đã bắt giữ một nam nhân viên công sở 49 tuổi vì nghi đã sử dụng phần mềm sharing-file Share để upload manga online mà không được sự cho phép.

Nghi phạm cũng đã upload một chương trình animation thông qua Share và dựa theo lời cung khai thì ông ta đã upload chúng vì muốn chia sẻ cho mọi người biết về những tựa đề manga này

Click để đọc thêm …