Một ngày nào đó, nhân loại sẽ nhận được điềm báo khủng khiếp: Đừng đùa với đồ ăn.