Media Factory đã đăng kết quả một cuộc khảo sát mà công ty đã tiến hành trên các Twitter followers nhằm tìm hiểu xem các novel hay manga nào muốn được chuyển thể thành anime nhất.

Media Factory đã nhận được hơn 6.000 phản hồi, và sau đây là 30 kết quả đứng đầu

Click để đọc thêm…