“Mặc dù không chắc 100%, thế nhưng tôi có thể nói điều mình muốn cho độc giả biết và cách mà kết cục câu chuyện được định đoạt. Và câu chuyện cứ phi hết tốc lực theo hướng ấy thôi”

Khi được hỏi Naruto còn kéo dài bao lâu, và ông đã đáp “Tôi bảo, ‘Ồ, cỡ một năm rưỡi nữa,’ nhưng tôi có cảm giác nó sẽ còn kéo dài hơn thế.”

Click để đọc thêm…