Số thứ 5 năm nay của tạp chí Be Love, được Kodansha phát hành vào thứ bảy, đã đăng chương mới đầu tiên trong khoảng bốn năm qua của manga Couverture.

Click để đọc thêm…