Số kết hợp 4 và 5 năm 2014 của tạp chí Weekly Shōnen Sunday, được Shogakukan phát hành vào thứ 4, tiết lộ rằng mangaka Tsubasa Fukuchi (tác giả manga The Law of Ueki) sẽ kết thúc manga Anagle Mole trong số tới của tạp chí vào ngày 8 tháng 1. Series ra mắt trên tạp chí vào năm 2011.

Click để đọc thêm…