Ngoài việc sắp sửa sáng tác tiếp manga Berserk, Kentaro Miura hiện đang tập trung thực hiện manga khoa học viễn tưởng, lãng mạn ngắn Gigantomaxia, được đặt trong bối cảnh tương lai 100 triệu năm sau.

Click để đọc thêm…