Phí thành viên của NicoNico Douga là 525 yên một tháng,vậy mà họ chẳng thèm trả một xu nào cho những người nắm bản quyền của các tác phẩm bị upload bất hợp pháp lên đây cả[…] Đúng là buồn cười khi họ tuyên bố “Cuối cùng NicoNico cũng kiếm được lợi nhuận!”

Mangaka Akamatsu tiếp tục gây hấn, cáo buộc trang này thu lợi bằng cách cướp lấy các tác phẩm của người khác.

Click để đọc thêm…