Ken Akamatsu: Chia đều lợi nhuận kiếm được từ việc quảng cáo giữa các tác giả dōjinshin và tác giả gốc mà họ dựa theo

Akamatsu cho biết trong một bài Tweet được đăng khoảng 10 tiếng rưỡi sau khi bản beta ra mắt rằng website đã thu hút 200.000 lượt download

Click để đọc thêm…