Đặc biệt kể về câu chuyện “Kakurenbo Oni” từ series manga của Emi Ishikawa