Manga được chuyển thành một series anime dài 12 tập vào năm 2014