Tuần san Shonen Champion số 25, ra ngày 19 tháng 5 đã đăng tải chương thứ 400 của manga xe đạp do Wataru Watanabe sáng tác, ra mắt vào năm 2008.