Shōtarō Mamiya tham gia vào series live-action dựa theo manga của Hiroto Ida; series 4-tập sẽ ra mắt vào tháng 03