Số 25 của tuần san Young Magazine do Kodansha phát hành đã thông bào vào thứ 2 rằng manga xxxHOLiC: Rei của nhóm tác giả CLAMP sẽ bước vào chương cuối trên số tuần sau ra ngày 30 tháng 5