Tạp chí tuần san Shonen Jumo của Shueisha số 28 của năm nay đã phát hành chương cuối cùng manga U19 (phát âm là “Under Ninetten”) của tác giả Yūji Kimura vào hôm thứ hai.