Tạp chí nguyệt san Dragon Age của Fujimi Shobo số tháng 07 đã tiết lộ vào thứ sáu rằng manga Trinity Seven đã bán được hơn 3 triệu bản in.