Số tháng 12 của tạp chí Monthly Young Magazine, được Kodansha phát hành vào thứ 4 tuần này, cho hay chương cuối của manga Tokurei Sochi Dantai Stella Jo-Gakuin Kōtō-ka C3-Bu (Ikoma sáng tác cốt truyện, còn Tomomoka Midori minh họa) sẽ được đăng trong số tháng 1 vào ngày 11/12.

Click để đọc thêm…