Manga dựa trên series light novle của Isao Miura đã ra mắt vào năm 2009.