Gaku Tsugano thông báo trong số tháng 10 của tạp chí Monthly Shōnen Ace, được Kadokawa Shoten phát hành vào thứ 2, rằng manga The Melancholy of Haruhi Suzumiyasẽ kết thúc ở chương kế tiếp. Chương cuối sẽ được đăng trong số tháng 11 của tạp chí vào ngày 26 tháng 9.

Click để đọc thêm…