Manga Tenkaichi!! kết thúc

September 11, 2013 | | Manga

Số tháng 10 của tạp chí Wings, được Shinshokan phát hành vào thứ 4 tuần trước, đã đăng chương cuối của manga Tenkaichi!!

Click để đọc thêm…