Arc cuối của manga Ninja Slayer đã kết thúc, manga ngoại truyện Melty Blood kết thúc vào tháng tới