Nhân kỉ niệm lần xuất hiện thứ 100 của manga Silver Spoon (tác giả Hiromu Arakawa) trong số 19 của Weekly Shonen Sunday, tạp chí đã lập ra “Quỹ Thịt lợn Hachiken”, cho phép khách hàng đặt mua thịt lợn từ Hokkaido qua đường bưu điện.

Click để đọc thêm…