Tạp chí Go Go Bunch của Shinchosha số 17 đã đăng chương cuối arc “First Year in High School Arc” manga Shōnen-tachi no Iru Tokoro của tác giả Usamaru Furuya vào thứ sáu.