Manga nói về hội trưởng hội học sinh đã được chuyển thể thành 2 mùa TV anime và một vài OVA