Với nội dung nói về các cô gái thời Edo thích boys’ love ra mắt tại Tokyo vào tháng 05.