Dựa trên bộ manga này, 5 phần manga ngoại truyện cùng 3 phim anime TV đã được phát hành