Chương tiếp theo của manga sẽ phát hành vào ngày 02 tháng 12; manga được chuyển thành một TV series live-action và phim.