Manga spinoff này đã thay thế manga chính Lost Canvas vào năm 2011