Shirow Miwa ra mắt manga dựa trên một series hoạt hình vào tháng 11 năm 2015