Số 52 năm nay của tạp chí Young Jump, được Shueisha phát hành vào thứ 5 tuần sau, cho hay manga Rozen Maiden (tác giả Peach-Pit) sẽ kết thúc sau 3 chương nữa.

Click để đọc thêm…