Số 50 của tạp chí Morning, được Kodansha phát hành vào thứ 5 tuần này, thông báo rằng chương 194 (chương cuối) của manga Rice Shoulder sẽ được đăng trong số tiếp theo vào ngày 21/11.

Click để đọc thêm…