Manga phần tiền truyện ra mắt vào 2014, Dark Horse phát hành manga bằng tiếng Anh