Trên tạp chí Young của Kodasha số 08 phiên bản thứ 3 của năm nay đã thông báo rằng tác giả ReDrop (Natsu Koi) sẽ ra mắt manga Fukukaichō wa Ganbaru (The Vice President is Doing Her Best) trong tạp chí số tiếp theo vào ngày 6 tháng 08 bao gồm một trang màu ở phần mở đầu.