Tập 3 của manga đi kèm với lời bạt sẽ phát hành vào ngày 28 tháng 09, Viz đã xuất bản tập 1 của manga này vào hôm thứ ba