Theo như thông báo đã đưa ra thì sẽ có 4 triệu bản volume One Piece thứ 65 (bắt đầu phát hành tại Nhật vào ngày 3 tháng 2) được in.

Volume 65 đã sánh ngang kỷ lục volume 64 – volume nắm giữ kỷ lục về lượng bản in nhiều nhất tại Nhật trước đó. Cộng thêm lượng bản in nói trên thì tổng số bản in của series sẽ vượt qua mức 260 triệu.

Click để đọc thêm…