Thứ 2 vừa rồi, tạp chí ARIA của Kodansha cho hay manga No.6 sẽ kết thúc trong số tháng 1 vào ngày 28/11.

Click để đọc thêm…