Volume 22 ra mắt ở Nhật vào ngày 04 tháng 04 và volume 23 sẽ ra mắt vào 03 tháng 06