Manga lấy bối cảnh ra sau manga Saint Seiya với nhân vật chính mới, ra mắt vào năm 2013.