Yen Press đã xuất bản phần ngoại truyện về Izuna Hatsuse bằng tiếng Anh