Manga ngoại truyện xoay quanh cuộc sống các sinh viên thay đổi sau khi Wam xuất hiện